Pip Trong Forex Là Gì? Cách Tính Pip Trong Forex, Lời Và Lỗ

Trong giao dịch ngoại hối, chúng ta thường sử dụng pip để mô tả sự biến động của tỷ giá hối đoái cũng như tính toán lời và lỗ của một vị thế. Bài viết dưới đây cho ta biết về khái niệm của pip và cách sử dụng nó để tính toán giá trị …

Pip Trong Forex Là Gì? Cách Tính Pip Trong Forex, Lời Và Lỗ Read More »