Tỷ Lệ Lợi Nhuận Trên Rủi Ro (Risk To Reward – R/R)

Để tăng cơ hội sinh lời, bạn muốn giao dịch khi bạn có tiềm năng kiếm được gấp 3 lần so với mức bạn đang mạo hiểm . Nếu bạn đặt cho mình tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro là 3: 1 , bạn có cơ hội lớn hơn đáng kể để đạt được lợi nhuận trong thời gian …

Tỷ Lệ Lợi Nhuận Trên Rủi Ro (Risk To Reward – R/R) Read More »