Tài Khoản Ecn Và Stp Là Gì? Chúng Khác Nhau Như Thế Nào?

Có một số nhà môi giới ngoại hối trên thị trường sẽ cung cấp hai loại tài khoản giao dịch: STP và ECN. Ngoài sự khác biệt về spread và hoa hồng, hai loại tài khoản cũng sẽ xử lý các lệnh của khách hàng ở các chế độ khác nhau qua các nền tảng khác …

Tài Khoản Ecn Và Stp Là Gì? Chúng Khác Nhau Như Thế Nào? Read More »